Degressiv, aftagende; med trinvis faldende skatteprocent; det modsatte af progressiv.