Defosforisering, (af lat. de- + gr. fosfor + ty./fr. -isere), borttagelse af fosforindholdet i jern og stål.