Deficiendo, (it.), inden for musik aftagende i styrke og hastighed.