Defendere, (lat. defendere afværge, forsvare), forsvare (især for retten).