Defektivkirke, katolsk betegnelse for en kirke, der er frafalden fra den sande romerskkatolske kirke.