Defækere, (af lat. defæcare), udtømme sin afføring.