Dedommagere, (af fr. dédommager, af lat. de- + fr. dommage skade, beskadigelse), holde skadesløs; erstatte.