Decumanus, (lat. 'som hører til den tiende', af decem 'ti'), de øst-vest-gående linjer i det romerske landmålingssystem, som inddelte de romerske byer og deres opland i parceller. I byens centrum krydsede den øst-vest-gående hovedlinje, decumanus maximus, den nord-syd-gående, cardo maximus. Se også romersk landmåling.