Decree nisi, (eng., decree + nisi, af lat. nisi hvis ikke, medmindre), betinget skilsmissedom.