Declaration of independence, (eng.), uafhængighedserklæring.