Decision-making process, se politisk beslutningsteori.