Decimeringstid, den tid, som et levnedsmiddel skal varmebehandles ved en fastholdt temperatur for at mindske bakterietallet til 1/10. Se også levnedsmiddelkonservering.