Decimalvægt, en klassisk, mekanisk skålvægt, hvor den genstand, der vejes, udbalanceres med lodder, hvis masse er præcis ti gange mindre end den vejede genstands. Decimalvægten er i princippet en ikke-ligearmet vægt, hvor forholdet mellem de to arme er 1:10. Den ukendte masse mx anbringes på den korte arms vægtskål, og vægten bringes til ligevægt med lodder af kendt masse mr anbragt på den anden arms vægtskål. Der gælder da, at mx = 10mr.