Decentral, (lat. de- + central), ikke central; spredt (fx om forhandlinger og aftaler, der henlægges til underorganisationer i stedet for til hovedorganisationen).