Decempeda, (lat., af decem + pes, pedis fod), tifodsstok; romersk landmålerstok.