Debenture, (eng., af lat. debentur er skyldig, af debere skylde, være forpligtet), gældsbevis som er udstedt af et privat firma (en engelsk og amerikansk mellemform mellem obligation og aktie, som regel med fast rente og en vis andel af udbyttet).