Debandade, (fr. débandade, af débander splitte, af bande skare, flok), inden for militær spredt fægtning; uordnet tilbagetog.