Dealerhelp, (af eng. dealer + help hjælp), inden for handel den hjælp til fremme af salget af en vare, som grossisten yder detailhandleren, fx ved at give ham reklameplakater, tilrettelægge hans vinduesudstilling osv.