De sjællandske love, se Valdemars Sjællandske Lov og Eriks Sjællandske Lov.