De sjældne jordarter, sjældne jordarters metaller, betegnelse for grundstofferne scandium, yttrium samt lanthaniderne.