De røde fjer, nedsættende betegnelse for officererne i kronprins Frederiks, fra 1808 Frederik 6.s, adjudantstab under Englænderkrigene 1807-14; navnet hentydede til officerernes fjerbesatte hovedprydelser. Adjudanterne blev i brede kredse beskyldt for magtmisbrug og tillagt ansvaret for Danmarks militære modgang. Beskyldningerne var uberettigede, men tjente som lynafleder, idet det ikke var muligt eller passende at rette kritikken mod kongen personlig.