De mithridatiske krige, tre krige, som romerne førte mod kong Mithridates 6. Eupator af Pontus. Mithridates åbnede den første krig (88-85 f.Kr.) ved at invadere det romerske Lilleasien, hvor han blev modtaget som befrier og ifølge kilderne lod 80.000 italikere massakrere på én dag. En række græske bystater, bl.a. Athen, sluttede sig til ham, men hans hære blev slået af Sulla, der tilstod ham en mild fred. Den anden krig (83-81 f.Kr.) var uden betydning, hvorimod den tredje krig (74-63 f.Kr.) var det endelige romerske opgør med den pontiske konge, der blev besejret først af Lucullus, dernæst af Pompejus; oprør i kongens eget rige var en medvirkende årsag til hans fald.