De jure, (lat.), efter loven; retlig; det modsatte af de facto.