De Moivre-Laplaces sætning, (efter A. de Moivre og P.S. Laplace), i sandsynlighedsregning den første udgave af den centrale grænseværdisætning. Den udsiger, at antallet af "succeser" i en række uafhængige, identiske forsøg tilnærmelsesvist har en normalfordeling. Sætningen blev først vist af de Moivre i 1733 for rationale værdier af sandsynligheden for succes, dog uden at nævne normalfordelingen eksplicit. 1770-1812 præciserede P.S. Laplace sætningen yderligere.