Danmarks officielle lovsamling er Lovtidende, der udgives i henhold til Lov om Udgivelsen af en Lovtidende og en Ministerialtidende af 25.6.1870. Lovtidende følger kalenderåret, ikke folketingsåret; lovene udgives på en hjemmeside, og de enkelte love er nummereret i rækkefølge efter deres tilblivelse.

I årets løb udsendes foreløbige registre, der kumuleres til et samlet årsregister med dels et kronologisk, dels et systematisk register. I Lovtidende A indgår love, lovbekendtgørelser, kongelige anordninger og ministerielle bekendtgørelser, i Lovtidende B finanslove, tillægsbevillingslove og love om tildeling af dansk indfødsret.

I 1936 oprettedes Lovtidende C for de traktater, som er ratificeret af Danmark. I årsregistret til Lovtidende C er tosidede, såkaldte bilaterale, traktater ordnet alfabetisk efter den anden stats navn, mens de flersidede, såkaldte multilaterale, er ordnet kronologisk efter vedtagelsesdato med angivelse af det sted, hvor de er vedtaget. Traktater kan således ikke i Lovtidende C findes efter emne, men de kan ofte findes i Dansk Lovregister under gennemførelsesloven.

Ministerialtidende indeholder cirkulærer og skrivelser fra ministerier til underordnede myndigheder eller vejledninger rettet til borgerne; de får nummer efter den rækkefølge, hvori de indgår i Ministerialtidende.

Cirkulærers gyldighed er ikke betinget af offentliggørelse, og ikke alle væsentlige cirkulærer indgår i Ministerialtidende. Til hver årgang udarbejdes kronologisk og systematisk register. Betegnelsen for de vigtigste gældende cirkulærer vil kunne findes efter emne i Dansk Lovregister.

Love og anordninger udgives af Schultz Information A/S 12 gange om året i hæfter og indeholder samme lovstof som Lovtidende A og Ministerialtidende, hvis registre også passer hertil.

EF- og EU-bestemmelser med gyldighed for Danmark må søges i EF-tidende, hvortil der årlig udkommer Register over gældende fællesskabsret.

Lovregistre til søgning af gældende love mv. Siden 1928 har man kunnet finde retsforskrifter fra Lovtidende A, de fleste gældende traktater fra Lovtidende C og de vigtigste cirkulærer fra Ministerialtidende opregnet i Dansk Lovregister, der udgives af Gad Jura, fra 1997 to gange årlig; i Lovnøglen, som udgives af Schultz Information A/S fire gange årlig, findes oplysning om alle gældende retsforskrifter.

Samlinger af gældende love. Den mest omfattende samling af gældende danske retsforskrifter er Karnovs Lovsamling, som er kommenteret; EF-Karnov indeholder et udvalg af vigtige gældende EF/EU-forskrifter. Endvidere er forlaget Magnus A/S i 1997 begyndt at udgive Danmarks Riges Love, som med enkelte begrænsninger indeholder alle gældende love fra Lovtidende A samt enkelte traktater.

Det er meningen, at værket skal udkomme i ajourført udgave hvert år og suppleres af en opdateret cd-rom-udgave hvert kvartal. Derudover udgives forskellige andre lovsamlinger inden for specielle områder eller til brug for forskellige uddannelsesinstitutioner.

Enkeltlove mv. Mange love kan købes i tekstudgave. Endvidere er der udgivet et stort antal kommenterede enkeltlove.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig