Danske forbehold, særordninger i forholdet mellem Danmark og EU. Se danske EU-forbehold.