Dansk landrace, generel betegnelse for gamle danske husdyrracer; mere specifikt for fx den ældste danske gederace, især benyttet til mælkeproduktion, og en svinerace fremavlet siden sidst i 1800-t. mhp. baconproduktion. Racen var den almindeligste i dansk svineavl 1940-70.