Dannelsesvarme, den varmetoning, som ledsager dannelsen af en kemisk forbindelse ud fra de relevante grundstoffer i deres stabile form. De fleste dannelsesreaktioner medfører varmeudvikling, men i nogle tilfælde forbruges varme. I moderne fysisk kemi benyttes normalt dannelsesenthalpien, som er varmeforbruget (dvs. ofte en negativ størrelse) ved konstant tryk og temperatur. Den direkte dannelsesreaktion er ikke altid gennemførlig, og varmetoningen må derfor bestemmes ad omveje (jf. Hess' lov). Se også enthalpi.