Danaerne, hos Homer navnet på en græsk folkestamme fra Peloponnes, der s.m. argiverne og achaierne deltog i Den Trojanske Krig. De tre stammenavne bruges også generelt om "grækere", fx i Laokoons ofte citerede vers fra Vergils Æneide: "timeo Danaos et dona ferentes" (2,49; Jeg frygter grækerne, også når de kommer med gaver). Senere antikke mytologer har tolket navnet som "Danaos' efterkommere". Allerede Saxo afviste den ellers fristende tanke, at danerne skulle nedstamme fra danaerne (Gesta Danorum 1,1).