Damoklessværd, (efter et sværd, som Dionysios den ældre af Syrakus lod ophænge i et hestehår over Damokles' hoved for at vise ham, at en herskers liv altid er truet (efter at Damokles havde berømmet Dionysios som det lykkeligste menneske og havde fået pladsen på tronen)), trussel om overhængende fare for især den ellers heldigt stillede.