Daiva er i zarathustrismen alle dæmoniske magter, der gør menneskelivet sygt. I indisk religion derimod betegner deva den gode gud og asura den onde, mens det tilsvarende ord ahura 'herre' i zarathustrismen er den gode gud.