Dagveksel, veksel, der lyder på betaling en bestemt dag, i modsætning til a viso veksel og a vista veksel.