dagpleje for børn

Dagpleje for børn, pasning og pleje af børn i dagtimerne. Dagplejen adskiller sig fra daginstitutioner ved, at pasningen omfatter et mindre antal børn, og at pasningen af børnene som udgangspunkt finder sted i private hjem, oftest dagplejerens hjem. Reglerne for den kommunale dagpleje findes i Serviceloven.

Kommunen giver et økonomisk tilskud til forældre, der vælger privat dagpasning i stedet for at benytte en plads i et offentligt dagtilbud. I den kommunale dagplejeordning ansættes og aflønnes dagplejerne af kommunen, og forældrebetalingen fastsættes efter de principper, som gælder for ophold i børnehave eller vuggestue. Der kan modtages op til fem børn. Varetages dagplejen af flere personer, kan kommunen beslutte, at der i dagplejen kan modtages op til ti børn.

Siden 1888 har der eksisteret lovregler vedrørende privatpersoners ret til mod betaling at modtage børn under 14 år i pleje. Reglerne gjaldt oprindelig både familiepleje og dagpleje. Med vedtagelsen af Børneforsorgsloven i 1964 blev bestemmelserne om privat dagpleje udskilt, og kommunal formidling af privat dagpleje blev anerkendt. I 1981 blev den kommunale dagpleje ligestillet med daginstitutioner for 0-2-årige. 1995 blev betegnelserne for pasningsformerne ændret: Privat dagpleje uden offentlige tilskud betegnes privat dagpasning, og kommunalt formidlet dagpleje betegnes kommunal dagpleje.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig