Daggrader, en inden for dambrug anvendt måleenhed, som er antal dage × døgnets middeltemperatur i °C.