Dagbog, tinglysningskontorers fortegnelse over de dokumenter, som anmeldes til tinglysning. Dagbogen føres for hver dag, tinglysningskontoret er åbent. Opfylder et dokument ikke visse nærmere formkrav, fx angivelse af anmelder eller oplysning om en ejendoms matrikelbetegnelse, bliver dokumentet afvist allerede fra dagbogen. Når et dokument er tinglyst, regnes tinglysningens retsvirkninger fra dokumentets indførelse i dagbogen. Dagbogen førtes tidligere på særlige løsblade, men føres nu digitalt.