dødsstraf

Dødsstraf er lovens strengeste straf. Dødsstraf blev afskaffet i Danmark med Straffeloven af 1930; den sidste henrettelse var dog sket i 1892. Efter Besættelsen blev der under retsopgøret i Danmark 1945-50 afsagt i alt 78 dødsdomme ved endelig instans, hvoraf 46 blev fuldbyrdet. I den militære straffelovgivning afskaffedes dødsstraf i 1978.

Faktaboks

også kendt som:

livsstraf

Dødsstraf kendes i de fleste kulturer, men dens oprindelse er tvivlsom. I ældre dansk ret kendes dødsstraf for bl.a. tyveri, mens straffen for manddrab oprindelig ikke var dødsstraf. I byerne gjaldt ofte strengere straffe end efter landskabslovene, herunder dødsstraf. I løbet af 1500-t. blev dødsstraf den almindelige straf for manddrab. Der var tale om indflydelse fra mosaisk ret, således som den kunne læses i Mosebøgerne, hvor der for manddrab er foreskrevet "liv for liv", det såkaldte talionsprincip (gengældelsesprincip). Også en række sædelighedsforbrydelser blev fra 1500-t. straffet med døden. For tyveri var straffen hængning, og halshugning anvendtes ved manddrab; for visse sædelighedsforbrydelser og for trolddom anvendtes bålstraf.

I forhold til mange andre lande har dødsstraf kun fundet begrænset anvendelse i Danmark. Ved Christian 5.s Danske Lov indførtes dødsstraf for majestætsforbrydelse og for vold mod forældre samt for "omgængelse mod naturen", mens anvendelsen af dødsstraf i tilfælde af tyveri indskrænkedes. De vigtigste grunde var fortsat drab, herunder barnedrab.

I 1700-t.s slutning drøftedes begrænsninger i anvendelsen af dødsstraf. Afskaffelse stødte dog på modstand, bl.a. hos teologer, der følte sig bundet af mosaisk ret som "Guds lov". En forordning i 1767 satte straf i form af livsvarigt fængsel i stedet for dødsstraf i tilfælde, hvor drabsmanden netop ønskede at komme af med livet og derfor begik sin forbrydelse for at blive henrettet, de "melankolske mordere". Det var første eksempel på, at overvejelser over straffens formål førte til indskrænkning i anvendelse af dødsstraf. I denne diskussion indgik Cesare Beccarias argumenter om, at livsvarigt fængsel er en mere effektiv straf end dødsstraf. Det var dog først i slutningen af 1800-t., at den opfattelse fik begyndende tilslutning, at bevarelse af dødsstraffen ikke var nødvendig for at forhindre forbrydelser; dermed banedes vejen for afskaffelse af dødsstraf i 1900-t. i de fleste europæiske lande.

Ifølge en opgørelse fra Amnesty International fuldbyrdedes dødsstraf i 23 lande i 2016: Kina, Iran, Saudi-Arabien, Irak, Pakistan, Egypten, USA (Georgia, Texas, Alabama, Florida og Missouri), Somalia, Bangladesh, Malaysia, Afghanistan, Hviderusland, Indonesien, Singapore, Japan, Nigeria, Palæstina, Sudan, Botswana, Taiwan, Nordkorea, Sydsudan og Vietnam. Ifølge Amnesty International blev mindst 1032 personer henrettet i 2016; antallet af henrettelser i Kina er ikke talt med.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig