Dødsgave, gave, der gives med døden som opfyldelsestermin, og som ikke kan kræves opfyldt, så længe giveren lever. Der er således reelt tale om en testamentarisk disposition iklædt form af en gave. Derfor benyttes reglerne om testamenters form og reglerne om, hvor meget af sin formue en arvelader kan råde over ved testamente. En dødsgave er således ugyldig, hvis der protesteres imod den.