Dødsfaldsforsikring, fællesbetegnelse for de livsforsikringstyper, der udbetales ved forsikringstagerens død. Det fremgår af forsikringsaftalen, om udbetalingen skal ske i form af en forsikringssum en gang for alle eller som et antal årlige rater fra en rateforsikring eller en arverente eller som periodiske renteudbetalinger fra en overlevelsesrente i en medforsikret persons levetid.