Dødmandsanlæg, sikkerhedsanordning, som aktiverer et togs bremsesystem og derved bringer toget til standsning, såfremt lokomotivføreren ikke med regelmæssige mellemrum ved hjælp af en dødmandspedal eller -knap kvitterer for sin tilstedeværelse i førerrummet.