Dødfragt, erstatning, som befragter betaler til reder, hvis befragteren leverer en mindre last end aftalt. Se rejsebefragtning.