Død og magtesløs, hovedregel i Christian 5.s Danske Lov 5-14-4 om gældsbreve, der er mere end 20 år gamle, de er "døde og magtisløse", se mortifikation.