Dækning, enhver form for naturlig eller kunstig beskyttelse mod fjendens våbenvirkning. En naturlig dækning er eksisterende terrænforekomster som en fordybning i jorden, en grøft, en vold, et dige, et træ, en bygning o.l. En kunstig dækning kan i sin enkleste form være en dækningsgrav, dvs. en ca. 60 cm dyb udgravning, der kan rumme en liggende soldat. Forøget dækning kan opnås ved udførelse af feltbefæstning, mens størst dækning opnås ved etablering af permanent befæstning.