Dækkeevne, evnen hos en tørret malingsfilm til at skjule underlagets farve. Dækkeevnen afhænger af malingens art og kvalitet samt af det påførte lags tykkelse. Inden for samme type malevare er den desuden ofte forskellig fra én kulør til en anden. På lak- og farvefabrikker bedømmes dækkeevnen ved opstrøg af malingen på kartonstykker, der er sorte i den ene og hvide i den anden ende.