Dæk, skiveformet, vandret bygningsdel, der har bærende og afstivende funktioner i en etageadskillelse; dæk er ofte af beton. Ordet anvendes også i forbindelse med tag-, kælder- og brokonstruktioner. Se også dækelement og hulstensdæk.