Cytokinese er den del af celledelingen, hvor cellens cytoplasma deles og en plasmamembran dannes omkring hver af de nye celler.