Cylinderflade, rumlig flade frembragt ved at parallelforskyde en ret linje langs en åben eller lukket (rum)kurve k. Samlingen af rette linjer, der udgør fladen, kaldes dens frembringere, og kurven k kaldes fladens ledekurve. Idet fladen er opbygget af rette, parallelle linjer, kan den udfoldes længdetro og arealtro i en plan. Hvis ledekurven k er en lukket kurve, skærer man cylinderfladen op langs en frembringer inden udfoldningen. Hvis k specielt er en cirkel i et normalsnit til frembringerne, bliver fladen en omdrejningscylinderflade. Dens udfoldning bliver for hver omgang en parallelstrimmel i planen. Tegner man i denne plan alle rette linjer, planens geodætiske kurver, og folder planen tilbage til cylinderfladen, får man et billede af de geodætiske kurver på cylinderfladen; der bliver tre typer: cirkler, skruelinjer og frembringere.