Cyklon, (fra eng. cyclone, afledn. af gr. kyklos 'kreds, ring'), i kemiteknik en beholder, hvori støv kan udskilles fra luft, ved at luften sendes tangentielt ind, således at den bringes i hurtig rotation; støvpartiklerne vil af centrifugalkraften blive slynget ud mod væggen, hvor de rutscher ned og ud gennem bundudløbet. Den rensede luft forlader cyklonen gennem et rør i toppen. En korrekt dimensioneret cyklon er ret effektiv til fjernelse af grove og mellemfine støvpartikler. Dens effektivitet til fjernelse af meget små partikler, fx under 10 mikrometer i diameter, er derimod ikke tilstrækkelig til imødekommelse af sædvanlige miljøkrav. Her må andre metoder tages i brug, fx et elektrofilter. Se også hydrocyklon.