Cyklisk permutation er en permutation af et antal elementer, der kan ordnes således, at element nr. 1 går over i element nr. 2, element nr. \(n\) over i element nr. \(n+1\) osv., indtil det sidste element, der går over i det første.