Cyanursyre, H3O3C3N3, forbindelse afledt af cyansyre; se cyanforbindelser.