Cutipulvis, (lat., af cutis hud + pulvis egl. støv, sand), medicinsk pudder til hudbehandling.